Wykłady plenarne

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński

Jest psychologiem, dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami działania placebo, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi wpływającymi na percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Prof. Bąbel jest autorem i współautorem przeszło 90 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”, a w 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. prof. Bąbel został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne. W 2021 r. otrzymał prestiżowy grant MAESTRO Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo”.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
Gdański Uniwersytet Medyczny

Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą jest związany od początku swojej aktywności zawodowej. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe, którym poświęcił swoją pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem i współautorem szeregu prac w tym obszarze, włącznie z udziałem w opracowaniu standardów leczenia farmakologicznego wybranych zaburzeń afektywno-lękowych oraz monografii poświęconej tej kategorii diagnostycznej. Jest również członkiem World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie publikując opracowania eksperckie w ramach tego forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń lękowych.

Prof. Eduardo Keegan
University of Buenos Aires

Profesor zwyczajny Psychologii Klinicznej i Psychoterapii University of Buenos Aires, gdzie jest kierownikiem specjalistycznego kursu z terapii poznawczo-behawioralnej. W 2011 r. od University of Buenos Aires otrzymał nagrodę „Wielcy Mistrzowie”. Dwukrotnie był wybierany na przewodniczącego Argentyńskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (AATC). Aktualnie pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej dla Ameryki Łacińskiej(ALAPCCO). Profesor Keegan jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczeji Behawioralnej. W jego dorobku jest ponad sto artykułów i książek. Jego zainteresowania naukowei kliniczne skupiają się wokół zaburzeń nastroju, regulacji emocjonalnej, nieadaptacyjnego perfekcjonizmu oraz terapii poznawczo-behawioralnej opartej na procesie. Profesor Keegan prowadzi zajęcia w tematyce związanej z terapią poznawczo-behawioralną w Argentynie, Urugwaju, Peru, Paragwaju, Chile, Brazylii, Gwatemali, Hiszpanii, we Włoszech, Polsce, Litwie i w Niemczech.11

dr hab. prof USWPS Agnieszka Popiel
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii

Lekarz psychiatra, psychoterapeutka superwizorka psychoterapii (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), krajowa reprezentantka EABCT i EACLIPT. Na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS kieruje (wspólnie z dr Ewą Pragłowską) studiami podyplomowymi - Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz studiami podyplomowymi w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej a także Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii USWPS. Jest również dyrektorem ds. klinicznych i naukowych Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – miejsca leczenia dorosłych, dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Prof. Yona Teichman

Psycholog klinicznym, emerytowany profesor (Professor emerita) psychologii klinicznej w School of Psychological Sciences, Tel-Aviv University w Izraelu, gdzie przez 6 lat pełniła funkcję przewodniczącej programu Child Clinical Program. Była wykładowcą w School of Medicine, Program of Psychotherapy w Tel-Aviv University. Jej praca naukowa i publikacje obejmują obszary psychologii klinicznej i społecznej. W swojej pracy łączy elementy psychoterapii systemowej i poznawczej, wykorzystując je szczególnie w leczeniu depresji. Jej podejście zostało opisane w wielu artykułach i rozdziałach książek. Prezentowała swoją pracę i kształciła terapeutów w Izraelu, Australii, Stanach Zjednoczonych, Armenii oraz w Polsce, na uczelni SWPS. W 2012r., Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej nadało jej status honorowego członka. W 2013r. stworzyła program studiów magisterskich z psychologii klinicznej w Interdisciplinary Center (IDC) w Hetrzeliya w Izraelu, gdzie do 2018r. pełniła funkcję kierownika tego programu. Obecnie zajmuje się uczeniem i publikowaniem na temat superwizji klinicznej.

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Uniwersytet Warszawski

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego obszar badawczy łączy psychologię różnic indywidualnych z psychologią kliniczną. Kierował pięcioma projektami badawczymi, w tym prestiżowym Grantem PL088 Mechanizmu Finansowego Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2011): „Psychologiczne przyczyny i następstwa wypadków drogowych” oraz Grantem Narodowego Centrum Nauki Maestro 3 2012/06/A/HS6/00340 (2013-2018): „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2004-2012), od roku 2013 jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, od 2019 roku – Rady Doskonałości Naukowej, a od 2020 roku - Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Opublikował 146 prac naukowych: 10 monografii, 88 artykułów i 48 rozdziałów oraz przygotował 67 prezentacji konferencyjnych (w tym keynote lecture na międzynarodowej konferencji Towarzystwa Stress & Anxiety w 2018 oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, 2018). Za osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie nagrody (2004 i 2007) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 2018 roku za wkład w rozwój psychoterapii w Polsce został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie kariery akademickiej wypromował 86 magistrów oraz 8 doktorów psychologii. Obok stałego recenzowania artykułów dla czasopism psychologicznych, wykonał kilkadziesiąt recenzji awansowych oraz był przewodniczącym 46 komisji habilitacyjnych.

dr n. med. Bartosz Grabski
FECSM, WPATH, Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CMPoradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki KrakówJest lekarzem, specjalistą psychiatrii i seksuologii, psychoterapeutą.

Pełni funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, koordynuje pracę Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest m. in. członkiem Zarządu Głównego PTS oraz członkiem zespołu szkoleniowego w ramach WPATH Global Educational Institute. Współautor/współredaktor publikacji dotyczących zdrowia osób LGBT, m. in. "Dysforii i niezgodności płciowej", "Wprowadzenia do Psychologii LGB", dydaktyk i klinicysta specjalizujący w pomocy osobom doświadczającym dysforii/niezgodności płciowej.

Phd Evie Kirana
FECSM (hon), ECPS, Executive Co-director of International Online Sexology Supervisors

Jest psychologiem specjalizującym się w seksuologii. Prowadzi swoją praktykę w Grecji, w pracy koncentruje się na leczeniu dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Jest współzałożycielką International Online Sexology Supervisors, platformy cyfrowej zapewniającej edukację seksuologiczną (www.sexologysupervisors.org). Jest Przewodniczącą Europejskiej Komisji Akredytacyjnej Psychoseksuologii oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Seksuologii, a także Członkiem Komisji Edukacyjnej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Jest autorką i współredaktorem kilku książek na temat seksuologii. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu edukacji seksuologicznej dla pracowników ochrony zdrowia.

dr n. hum. Ewa Pragłowska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii

Specjalista psychologii klinicznej. Psychoterapeuta i superwizor psychoterapii poznawczo-behawioralnej PTTPB,EABCT. Dyrektor ds. współpracy i dydaktyki Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS .Współkieruje podyplomową Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS .Współpracownik Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii USWPS. Autorka kilkudziesięciu prac badawczych, książek, rozdziałów dotyczących zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń potraumatycznych oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Warsztaty w czasie konferencji

Prof. Andrzej Kuczmierczyk

Syn polskich powojennych emigrantów, urodził się i wychował na Highgate w północnym Londynie. Studia dyplomowe z Psychologii i Socjologii ukończył na University of Keele, po czym rozpoczął trzyletnią praktykę w klinice Poznawczo-Behawioralnej u Profesora Wiktora Meyera na Uniwersytecie Londyńskim w Middlesex Hospital Medical School. W 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie z z dziedziny psychologii klinicznej na University of Georgia i University of California Los Angeles (UCLA). Po studiach doktoranckich do roku 1994 wykładał na wydziałach Psychiatrii w Szkołach Medycznych w Nowym Jorku oraz w Nowym Orleanie, gdzie zarówno był Dyrektorem działów Medycyny Behawioralnej. Po powrocie do Anglii w 1994 roku, przejął Dyrekcję programu podyplomowego w psychologii zdrowia na uniwersytecie londyńskim. Od roku 2013, jest Profesorem Psychologii Klinicznej na University of Hertfordshire oraz prowadzi klinikę bólu i prywatną praktykę. Oprócz wielu publikacji z dziedziny psychosomatyki, Professor Kuczmierczyk jest współautorem jednych z pierwszych tekstów z dziedziny psychologii zdrowia ' Health Psychology - A Psychobiological Perspective' (1986). Następnie wydał 'Formulation and Treatment in Health Psychology', tekst dotyczący psychologicznego formułowania i leczenia przypadku w schorzeniach zdrowotnych. Profesor Kuczmierczyk interesuję się, w szczególności, badaniem i leczeniem mechanizmów biopsychospołecznych w przewlekłym bólu, fibromialgii, przewlekłego zmęczenia oraz uogólnionego lęku.Poza pracą naukową, Profesor Kuczmierczyk jest pasjonatem poezji i muzyki rockowej, bluesa, i jazzu. W ciągu całej swej kariery zawodowej pisał poezje, czerpiąc początkowo z inspiracji swej Matki - autorki i poetki Powstania Warszawskiego. Dalszy wpływ na rozwój poetycki Profesora Kuczmierczyka wywołał nurt filozofii egzystencjalnej, głównie Alberta Camusa i Jean-Paula Sartre'a. Jego pierwszy tom wierszy pod tytułem 'Transitions of Love, Hope, and Faith' wydany był w 2009 a następny tomik 'Bezpośrednio -Na Żywo' w 2016. Trzeci tom jego poezji 'Między Piachem a Niebem' ukaże się w 2022. Poezje Profesora Kuczmierczyka dotyczą związków, zwątpień, wezwań, konfliktów, miłości i satyry polityczno-społecznej.

dr Angelika Kleszczewska-Albińska
Wyższa Szkoła Menedżerska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematu w trakcie szkolenia. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ma doświadczenie w pracy psychologa przedszkolnego. Pracuje w obszarze psychoterapii i poradnictwa psychologicznego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniu tłumienia i wyolbrzymiania bodźców emocjonalnych. Pracuje głównie w obszarach psychologii klinicznej, różnic indywidualnych oraz psychologii emocji.

dr Agata Kołodziejczyk
Katedra i Klinika Psychiatrii UMW
we Wrocławiu

Doktor nauk medycznych, psycholog, psychoonkolog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Psycholog w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz par w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m. in. Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. We współpracy z m.in. Instytutem Terapii Poznawczo – Behawioralnej prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów medycznych- lekarzy, psychologów i in.

dr Natalia Liszewska
Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS
we Wrocławiu

Doktor psychologii, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (cert. nr 527), interwentka kryzysowa, certyfikowana specjalistka przeciwdziałania przemocy. Założycielka Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej. Kierowniczka studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i par oraz interwencję kryzysową. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w trakcie kursu Superwizora Dydaktyka PTTPB w Akademii Motywacji i Edukacji.

dr n. med. Grzegorz Mączka

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-dydaktyk PTTPB. Specjalista psycholog kliniczny. Ukończył szkolenie DBT Comprehensive. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Pracuje w Fundacji Kontekst, gdzie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

dr Magdalena Skotnicka-Chaberek
Centrum Neurorehabilitacji im Z. i J. Dziurkowskich, Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem
dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Praglowskiej

Białek Katarzyna, Kamińska Barbara,
Wiklińska Urszula, Musiał Agnieszka,
Marta Fulara , Borowiec Dominika,
Chaberek Paweł, Olszewska Agata,
Centrum Neurorehabilitacji im Z. i J. Dziurkowskich

Zespół Centrum Neurorehabilitacji od ponad 10 lat prowadzi psychoterapię osób w wieku rozwojowym i prowadzi terapię poznawczo – behawioralną indywidualną, grupową, a także pracę z systemem rodzinnym. Współpraca zespołowa oraz współpraca z rodzinami pozwala pomóc dzieciom i młodzieży w złożonymi problemami.

Peter Armstrong
Northumbria University Children & Young People’s Improving Access to Psychological Therapies Programme Consultant, Academie

Psychoterapeuta i Superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, nauczyciel akademicki. Pracował w ramach Brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia, w Newcastle CBT Center jako terapeuta, superwizor, nauczyciel i kierownik szkolenia. Współpracował przy opracowywaniu zrewidowanej skali oceny terapii poznawczej CTSR, a wraz z Markiem Freestonem opracował model nadzoru klinicznego Newcastle „Cake Stand”. Wraz z Stephenem Bartonem pracuje nad modelem terapii poznawczo-behawioralnej opartej na samoregulacji w złożonej depresji. Prowadził wykłady w klinicznych placówkach edukacyjnych i konferencjach w Wielkiej Brytanii i poza nią. Jest także poetą, publikującym od 1978 roku z pięcioma zbiorami utworów na swoim koncie.

Arleta Balcerek

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka PTTPB. Zajmuje się głównie psychoterapią pacjentów z zaburzeniami osobowości, ofiarami zaniedbań i przemocy, w tym przemocy seksualnej oraz z osobami borykającymi się z problemami w relacjach. W pracy wykorzystuje głównie techniki terapii schematu i CBT. Interesuje się nowymi trendami w psychologii, neuronauce i psychoterapii.

Aleksandra Defranc Suchorska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (certyfikat 206 PTTPB) oraz psychoterapeuta Schematu (certyfikat 983-S ISST). Absolwentka Wydziału Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła dwuletnie studium podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST) oraz Latynoamerykańskiego Towarzystwa Terapii Schematu (ASLATES). Autorka licznych warsztatów i programów szkoleniowych z zakresu psychoterapii oraz rozwoju osobistego. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim na Wydziale Psychologii (Warsaw International Studies in Psychology. Współpracuje z Wyższą Szkołą ESPOCH, Wydział Zdrowia Publicznego w Ekwadorze oraz z Instytutem Terapii Schematu IMTE w Meksyku. Prowadzi prywatną praktykę w: "Gabinecie Psychoterapeutyczno-Seksuologicznym HUMANA". Prowadzi terapię dorosłych i par w języku polskim, hiszpańskim oraz angielskim.

Marzenna Kucińska
Ośrodek Terapii Poznawczej I schematu
COGITO w Warszawie

Psycholog, superwizor-dydaktyk PTTPB, psychoterapeuta EABCT, trener PTP. Główne obszary zainteresowań zawodowych to rozwój umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych; wpływ stresu i traumy na rozwój osobowości oraz motywowanie do zmiany i zmiana nawyków behawioralnych. Od 1997 prowadzi prywatną praktykę szkoleniowo-kliniczną. Pracuje w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu COGITO w Warszawie.Pracę kliniczną zaczęła od terapii grupowej i treningów, które nadal stanowią jedną z głównych form jej pracy. Autorka publikacji z zakresu problematyki DDA, ewaluacji psychoterapii i psychoterapii specyficznych grup pacjentów.

Adam Elżanowski
psycholog psychoterapeuta, superwizor-dydaktyk w trakcie certyfikacji. Certyfikat Psychoterapeuty
Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 500

Terapeuta Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Miejsca pracy:Instytut Poznawczy – Szkoła PsychoterapiiLazurowa Terapia Poznawczo Behawioralna (Warszawa)Doświadczenie zdobywał w:– Programie terapeutycznym Uniwersytetu Warszawskiego TRAKT 3 – jako diagnosta i terapeuta zespołu stresu pourazowego– Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Ośrodku terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą w Otwocku– Centrum Psychoterapii na ul. Dolna 42 – terapeuta na Oddziale Dziennym zaburzeń lękowo – depresyjnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego– Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego – prowadził grupy terapeutyczne w charakterze oddziału dziennego, zaburzeń lękowo – depresyjnych oraz prowadził terapię w Poradni Zdrowia Psychicznego– Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Uniwersytet SWPS – wykładowca Akademicki

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej oraz specjalistą terapii środowiskowej. Kieruje Zespołem Psychologów Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Wcześniej zawodowo związany z Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, z IV Kliniką Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSWiA w Otwocku (w którym kierował pionem psychologicznym). Zainteresowania naukowe wiąże z szeroko rozumianym aspektem występowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych w grupie funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencją kryzysową a także rolą psychologa podczas zdarzeń i wypadków masowych ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji psychologicznych uczestników zdarzeń. We współpracy z zespołem Kliniki Neurochirurgii WIM, prowadzi badania pacjentów w trakcie zabiegów z wybudzeniem śródoperacyjnym.

Michał Kuroń
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego
i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia

Specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor-dydaktyk PTTPB, terapeutka motywująca. Współzałożycielka Szkoły Psychoterapii Crescentia oraz Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari w Toruniu. Autorka literatury specjalistycznej i poradnikowej.

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk
Poradnia CBT

Nazywam się Hanna Malinowska-Wikaryjczyk i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną oraz superwizorem dydaktykiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zaburzeń nastroju i uzależnień (w szczególności behawioralnych), mam szerokie doświadczenie jako prowadząca i współprowadząca grup i warsztatów dotyczących m.in. uzależnień i zaburzeń odżywiania. Specjalizuję się w pracy z adolescentami i osobami dorosłymi.

Jacek Legierski
Instytut Poznawczy

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (nr certyfikatu 315), oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk PTTPB (nr certyfikatu 47). Doświadczenie w diagnozie psychologicznej i psychoterapii zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego w Krakowie, a także prowadząc własną praktykę. Współpracował z Oddziałem Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennym Oddziałem Psychiatryczny Rehabilitacyjnym Kraków-Śródmieście Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w zakresie wprowadzania grupowej terapii poznawczo-behawioralnej oraz metapoznawczej do pracy ww. oddziałów. W swojej pracy korzysta z podejść „trzeciej fali” terapii poznawczo- -behawioralnej, zwłaszcza z terapii metapoznawczej i terapii schematów emocjonalnych.

Paulina Szymanik
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego
i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym, psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą EMDR, certyfikowanym specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Wcześniej pracowała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych MSWiA w Otwocku, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Współpracowała również z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego przy realizacji programu badawczego TRAKT.

Superwizorka-dydaktyczka PTTPB, psychoterpeutka poznawczo-behawioralna, psycholożka i filozofka. Ukończyłam studia seksuologiczne. Szczególnie interesuję się trzecią falą terapii poznawczych i behawioralnych - przede wszystkim ACT, DBT oraz IBCT, w ACBS Polska jestem członkinią komisji rewizyjnej. Aktualnie szkolę się w terapii schematu. Prowadzę praktykę prywatną w Poradni w CBT w Gdyni, gdzie pracuję z osobami dorosłymi oraz z parami.

Agnieszka Wroczyńska
Poradnia CBT

Alicja Rawinis-Tomaszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia

Jest dyplomowaną psycholożką oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo- behawioralną Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr. certyfikatu 1153). Ukończyła szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbyła staż w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu. Aktualnie prowadzi w Toruniu prywatny gabinet psychoterapeutyczny. Współpracuje z Latającą Poradnią, w której przeprowadza konsultacje uczniów szkół polonijnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. W swojej praktyce korzysta z metod terapii poznawczo – behawioralnej, terapii ACT, CFT oraz Terapii Schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sekcja Dialogu Motywującego PTTPB

Małgorzata Adamczyk-Zientara, Anna Derwich, Iga Jaraczewska - Akademia Motywacji i Edukacji, Beata Kita, Aleksandra Wilkin-DayTerapeutki motywujące PTTM i członkinie międzynarodowego stowarzyszenia trenerów dialogu motywującego MINT

PATRONI HONOROWI

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Partnerzy

Kontakt:


Ul. Chłodna 64 lok.306A

00-872 Warszawa

Tel: (48) 508 964 887

email: konferencja@pttpb.pl

Regulamin konferencji

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ

I BEHAWIORALNEJ

IM.PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA