Organizatorzy

PTTPB

Powstałe w 1998 roku Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym skupiającym profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i kłopotami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka. PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo- behawioralnej różnych krajów, a członkami Towarzystwa są głównie psychologowie i lekarze: terapeuci poznawczo-behawioralni, osoby szkolące się, naukowcy, sympatycy.Od 20 ponad lat PTTPB dba o interesy Pacjentów i Terapeutów upowszechniając metody leczenia oparte na dowodach naukowych, doskonaląc je i dbając o ich właściwe i etyczne stosowanie. W oparciu o dorobek i doświadczenia EABCT, PTTPB wypracowało standardy szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. Dzięki pasji, zaangażowaniu i pracy społecznej wielu Członków powstały regulaminy otrzymywania i odnawiania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Członków PTTPB wiele lat temu rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych uznała psychoterapię poznawczo-behawioralną za skuteczną, a Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął uznawać Certyfikaty PTTPB w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Również obecnie, w trosce o dobro pacjenta i interesy terapeutów na bieżąco prowadzona jest współpraca z Ministerstwem Zdrowia, a Towarzystwo może zarekomendować Swoim Członkom w całym kraju szkoły dbające o prawidłową jakość nauczania terapii opartej na dowodach naukowych. Dziś Towarzystwo zrzesza ponad 3300 osób, w tym ponad 1100 certyfikowanych psychoterapeutów PTTPB i kilkudziesięciu psychoterapeutów EABCT. Jest tym samym największą w Polsce organizacją skupiającą terapeutów jednej modalności i jednym z trzech najbardziej liczących się stowarzyszeń terapeutycznych w kraju, a nasi członkowie coraz chętniej zatrudniani są przez jednostki i organizacje zajmujące się szeroko pojętą troską o dobrostan psychiczny swoich pacjentów.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://psychologia.uj.edu.pl) jest wiodącą w Polsce placówką prowadzącą badania psychologiczne i kształcącą przyszłych psychologów. Instytut wywodzi się wprost z założonej w 1903 roku przez Władysława Heinricha pierwszej w Europie Wschodniej Pracowni Psychologii Doświadczalnej – jest zatem najstarszym ośrodkiem badań psychologicznych w Polsce. W Instytucie zatrudnionych jest ponad 70 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, którzy tworzą siedem zakładów oraz trzy pracownie, a także 11 zespołów badawczych. Instytut dysponuje znakomitą infrastrukturą badawczą, na którą składa się 11 laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Aktualnie w Instytucie realizowanych jest ponad 100 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na łączną kwotę ponad 65 milionów złotych. Pracownicy Instytutu publikują w najlepszych światowych czasopismach naukowych - blisko 100 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej rocznie. Instytut prowadzi pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii, których program jest zgodny ze standardami EuroPsy, a studia uzyskały wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2019 roku studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UJ zajęły także pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw. W Instytucie realizowany jest międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej COGNES (http://cognes.psychologia.uj.edu.pl). Instytut organizuje liczne działania popularyzujące psychologię, do których należą m.in. cykliczne wydarzenia: Kawiarnia Naukowa, Science First, Nauka w Pigułce.

Instytut Psychologii UJ

Komitety

Honorowy Komitet Naukowy

Przewodnicząca dr hab. Agnieszka Popiel

prof. Przemysław Bąbel

prof. Wiesław Jerzy Cubała

prof. Eduardo Keegan

prof. Andrzej Kuczmierczyk

prof. Yona Teichman

prof. Bogdan Zawadzki

dr hab. Anita Bryńska

dr Bartosz Grabski

dr Ewa Pragłowska

dr Magdalena Skotnicka-Chaberek

Sylwia Pieńkowska

Przewodnicząca dr Alicja Raczak

dr hab. Paweł Holas

dr Maria Cyniak-Cieciura

dr Dominika Farley

dr hab. Krystyna Golonka

dr Joachim Kowalski

dr Dorota Nowocin

dr Izabela Pawłowska

Naukowy Komitet Doradczy

Anna Englert-Bator,

Agnieszka Jasińska

Kamila Jakubiak-Leńczuk

Karolina Komorowska-Legierska

Katarzyna Kierońska

Mateusz Malinowski

Joanna Marek-Banach

Magdalena Oleś

Józefina Sołga

Komitet Organizacyjny

PATRONI HONOROWI

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Partnerzy

Kontakt:


Ul. Chłodna 64 lok.306A

00-872 Warszawa

Tel: (48) 508 964 887

email: konferencja@pttpb.pl

Regulamin konferencji

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ

I BEHAWIORALNEJ

IM.PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA