„Terapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

w dniach 13-15 maja 2022 roku

Dni
Godzin
Minut
Sekund

pozostało

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Terapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań” Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, organizowanej we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja będzie odbywać się w formie online w dniach 13-15 maja 2022 roku.


W obliczu towarzyszących nam od jakiegoś czasu współczesnych wyzwań, związanych z sytuacją pandemiczną, wpływem nowych technologii czy postępującymi zmianami społecznymi, aktualnie mierzymy się jeszcze dodatkowo z niepewnością, często lękiem i realnym cierpieniem ludzkim w związku z trwającą inwazja rosyjską na Ukrainę. Niesie to za sobą potrzebę dyskusji, wymiany doświadczeń, usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z najnowszych badań naukowych oraz wdrożenia dobrych praktyk.


Wspólnie spędzony czas w trakcie konferencji da nam taką możliwość. Spotkania z uznanymi specjalistami zarówno z Polski, jak i zza granicy, stworzą okazję do podjęcia debaty na temat roli terapii poznawczo-behawioralnej względem dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.


W ramach konferencji będą odbywać się wykłady, warsztaty, superwizje, sympozja oraz sesje plakatowe. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją nie tylko do poszerzania wiedzy oraz wymiany doświadczeń, ale pozwoli również spotkać się i wzmocnić relacje pomiędzy terapeutami dzielącymi wspólny obszar zainteresowań.


Za udział w konferencji przysługują Państwu godziny dydaktyczne, które są uwzględniane przy odnawianiu Certyfikatu Psychoterapeuty oraz Certyfikatu Superwizora PTTPB. Wybrane wykłady, warsztaty i wystąpienia zostaną nagrane i będą udostępniane do odtworzenia przez 30 dni od momentu ich opublikowania.

Serdecznie zapraszamy, Komitet Organizacyjny

PATRONI HONOROWI

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Partnerzy

Kontakt:


Ul. Chłodna 64 lok.306A

00-872 Warszawa

Tel: (48) 508 964 887

email: konferencja@pttpb.pl

Regulamin konferencji

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ

I BEHAWIORALNEJ

IM.PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA