Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia

Powstałe w 1998 roku Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym skupiającym profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i kłopotami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka. PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo- behawioralnej różnych krajów, a członkami Towarzystwa są głównie psychologowie i lekarze: terapeuci poznawczo-behawioralni, osoby szkolące się, naukowcy, sympatycy. Od 20 ponad lat PTTPB dba o interesy Pacjentów i Terapeutów upowszechniając metody leczenia oparte na dowodach naukowych, doskonaląc je i dbając o ich właściwe i etyczne stosowanie. W oparciu o dorobek i doświadczenia EABCT, PTTPB wypracowało standardy szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. Dzięki pasji, zaangażowaniu i pracy społecznej wielu Członków powstały regulaminy otrzymywania i odnawiania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Członków PTTPB wiele lat temu rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych uznała psychoterapię poznawczo-behawioralną za skuteczną, a Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął uznawać Certyfikaty PTTPB w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Również obecnie, w trosce o dobro pacjenta i interesy terapeutów na bieżąco prowadzona jest współpraca z Ministerstwem Zdrowia, a Towarzystwo może zarekomendować Swoim Członkom w całym kraju szkoły dbające o prawidłową jakość nauczania terapii opartej na dowodach naukowych. Dziś Towarzystwo zrzesza ponad 4200 osób, w tym ponad 1500 certyfikowanych psychoterapeutów PTTPB i kilkudziesięciu psychoterapeutów EABCT. Jest tym samym największą w Polsce organizacją skupiającą terapeutów jednej modalności i jednym z trzech najbardziej liczących się stowarzyszeń terapeutycznych w kraju, a nasi członkowie coraz chętniej zatrudniani są przez jednostki i organizacje zajmujące się szeroko pojętą troską o dobrostan psychiczny swoich pacjentów.

Honorowy Komitet Naukowy

Prof. Agnieszka Popiel
Prof. Arnoud Arntz
Prof. Przemysław Bąbel
Prof.  Anita Bryńska
Prof. Per Carlbring
Prof. Roman Cieślak
Prof. David M. Clark
Prof. Wiesław Jerzy Cubała
Prof. Stefan Hofmann
Prof. Eduardo Keegan
Prof. Jurgen Margraf
Prof. Mark Reinecke
Prof. Paul Salkovskis
Prof. Tullio Scrimali
Prof. Yona Teichman
Prof. Bogdan Zawadzki
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk 
dr hab. n. med. Bartosz Grabski
dr Ewa Pragłowska
dr Magdalena Skotnicka-Chaberek
dr Izabela Stefaniak
Marzenna Kucińska
Sylwia Pieńkowska

Naukowy Komitet Doradczy

dr Alicja Raczak
Prof. Jarosław Michałowski
dr Maria Cyniak-Cieciura
dr Joachim Kowalski
dr Katarzyna Markowska-Regulska
dr Grzegorz Mączka
dr Dorota Nowocin
dr Karolina Staniaszek
dr Małgorzata Walęcka
dr Artur Wiśniewski
Magdalena Gąssowska-Szmidt
Joanna Gutral
Jadwiga Jaraczewska
Karolina Komorowska-Legierska
Jacek Legierski
Joanna Marek-Banach
Magdalena Skąpska-Magdoń
Judyta Stawikowska

Komitet Organizacyjny

Kamila Grochowska 
Dorota Baran
Łukasz Demeńczuk
Agnieszka Ślęzak
Agnieszka Toros