David M Clark
Emerytowany profesor psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Oksfordzkim
Jest dobrze znany ze swojej pionierskiej pracy nad zrozumieniem i psychologicznym leczeniem zaburzeń lękowych: zwłaszcza lęku napadowego, lęku społecznego, lęku o zdrowie i PTSD. Ostatnio skupił się również na tym, jak rozpowszechniać skuteczne terapie psychologiczne w systemach opieki zdrowotnej i jest jednym z architektów angielskiego programu Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) (niedawno przemianowanego na NHS Talking Therapies for Anxiety and Depression). Jest członkiem British Academy, UK Academies of Medical Sciences and Social Sciences, British Association of Behavioural Psychotherapies oraz Association for Psychological Science (USA). Wyróżnienia obejmują Distinguished Scientist / Lifetime Achievement Awards od Brytyjskiego, Kanadyjskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. To ostatnie określiło jego pracę jako czysty geniusz z zastosowaniem w świecie rzeczywistym.
Per Carlbring
Profesor na Uniwersytecie Sztokholmskim
Profesor i psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej. Zdobył uznanie za swoje innowacyjne badania nad terapią poznawczo-behawioralną (CBT) dostarczaną przez Internet, szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych, hazardu i depresji. Jednym z jego wyróżniających się osiągnięć jest praca z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) do terapii ekspozycji w leczeniu fobii i lęku społecznego. Ostatnio Carlbring zagłębił się również w integrację sztucznej inteligencji (AI) z internetowymi interwencjami w zakresie zdrowia psychicznego. Jego celem jest wykorzystanie uczenia maszynowego, aby terapie online były bardziej adaptacyjne i skuteczne. Ten wyłaniający się obszar zainteresowania sygnalizuje przyszłość, w której technologia i psychologia zbiegną się, aby zaoferować silniejsze rozwiązania w zakresie zdrowia psychicznego. Carlbring, uhonorowany licznymi nagrodami i grantami, jest wpływową postacią zarówno w Szwecji, jak i na arenie międzynarodowej. Jego artykuły (ponad 300) są regularnie publikowane w recenzowanych czasopismach o dużym wpływie, podkreślając jego pozycję jako lidera w wykorzystywaniu technologii w opiece nad zdrowiem psychicznym.
Arnoud Arntz
Profesor psychologii klinicznej i kierownik Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Amsterdamie
Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą PTSD i zaburzeń osobowości, zarówno stosowanych, jak i podstawowych. Jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojego wkładu w rozwój i badania nad Terapią Schematów i Reskrypcją Wyobrażeniową. Był (współ)kierownikiem kilku krajowych i międzynarodowych badań nad Terapią Schematów i Reskrypcją Wyobrażeniową. Praktykuje również jako terapeuta w Academic Center for Trauma and Personality w Amsterdamie, gdzie leczy pacjentów z traumą i zaburzeniami osobowości. Jest byłym redaktorem Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.
 
Paul Salkovskis
Profesor na Uniwersytecie Oxfordzkim
Profesor Paul Salkovskis jest profesorem psychologii klinicznej na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jest także dyrektorem kursu doktorskiego z psychologii klinicznej (DClinPsych) w Oxford Institute for Clinical Psychology Training and Research oraz starszym pracownikiem naukowym w Harris Manchester College. Ponadto jest dyrektorem Oxford Cognitive Therapy Centre oraz Oxford Health Psychological Interventions Clinic (OHSPIC), specjalistycznej krajowej kliniki NHS. Jest mocno zaangażowany w ciągłe doskonalenie terapii psychologicznych i rozpowszechnianie opartych na dowodach i empirycznie ugruntowanych podejść. Jego głównym obszarem badań i pracy klinicznej jest zrozumienie i leczenie zaburzeń lękowych w ogóle, a dokładniej w OCD, panice, agorafobii  i lęku o zdrowie.  Przyczynił się do psychologicznego zrozumienia i leczenia we wszystkich tych obszarach. Badania i zainteresowania kliniczne Profesora Salkovskisa obejmują również szereg czynników transdiagnostycznych, w tym zarówno czynniki poznawcze (ocena) i behawioralne (poszukiwanie bezpieczeństwa). Posiadarównież doświadczenie w psychologii zdrowia i jest praktykującym psychologiem zdrowia i psychologiem klinicznym. Jest patronem i doradcą klinicznym kilku organizacji charytatywnych zajmujących się OCD i zaburzeniami lękowymi. Jest byłym przewodniczącym BABCP i redaktorem naczelnym BABCP Journal Behavioural and Cognitive Psychotherapy, a także Honorowym Członkiem Stowarzyszenia. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Wydziałów Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia oraz członkiem Rejestru Superwizorów Psychologii Stosowanej. Został uhonorowany nagrodą Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Psychologii Klinicznej MB Shapiro za wyróżnienie w psychologii klinicznej w 2017 roku. Opublikował ponad 400 artykułów oraz kilka książek.
Tullio Scrimali
Profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Katanii
Tullio Scrimali, M.D., Ph.D., jest profesorem psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Katanii, na Wydziale Nauk Medycznych, Chirurgicznych i Zaawansowanych Technologii. Pełni funkcję członka, nauczyciela i superwizora w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT) oraz w Akademii Terapii Poznawczej (ACT). Jest założycielem i dyrektorem ALETEIA International, Europejskiej Szkoły Terapii Poznawczej, zlokalizowanej w Ennie i Katanii we Włoszech. Szkoła ta jest uznawana przez włoskiego ministra ds. uniwersytetów i działa pod patronatem EABCT. Główne badania profesora Scrimali koncentrują się na schizofrenii i psychozie, zaburzeniach odżywiania, przekładaniu odkryć neuronauki na zastosowania kliniczne (neuronauka stosowana i terapia poznawcza oparta na neuronauce), strategiach regulacji emocji opartych na biofeedbacku, integracji fitoterapii opartej na kannabidiolu z terapią poznawczą. Tullio Scrimali ma na swoim koncie ponad 180 publikacji naukowych, w tym 11 książek i jest zastępcą redaktora w Journal of Evidence-Based Psychotherapies oraz w BMC-Psychology. Prowadził wykłady i warsztaty na wielu ważnych uniwersytetach na czterech kontynentach.
Stefan G.Hofmann
Profesor na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu
Stefan G. Hofmann jest profesorem Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu w Niemczech, gdzie posiada LOEWE Spitzenprofessur for Translational Clinical Psychology (Niemcy). Prof. Hofmann jest wiodącym ekspertem w dziedzinie badań i leczenia zaburzeń lękowych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej. Jest redaktorem Cognitive Therapy and Research. W 2023 r. otrzymał nagrodę Career/Lifetime Achievement Award od Association for Behavioral and Cognitive Therapies, a od 2015 r. co roku otrzymuje tytuł Highly Cited Researcher. Prof. Hofmann jest członkiem AAAS, APA, APS i ABCT. Otrzymał liczne nagrody, w tym nagrodę Aarona T. Becka za znaczący i trwały wkład w dziedzinie terapii poznawczej oraz nagrodę Humboldt Research Award. Był doradcą DSM-5 Development Process i członkiem DSM-5 Anxiety Disorder Sub-Work Group oraz członkiem DSM-5-TR Cross-Cutting Culture Review Group. Opublikował ponad 500 recenzowanych artykułów naukowych i 20 książek.
Jürgen Margraf
Profesor psychologii klinicznej i psychoterapii na Uniwersytecie Ruhry w Bochum
Jürgen Margraf jest profesorem psychologii klinicznej i psychoterapii Alexandra von Humboldta oraz dyrektorem Centrum Badań i Leczenia Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. W swoim głównym obszarze pracy, zdrowiu psychicznym, jest szczególnie zainteresowany połączeniem badań przyczynowych i terapeutycznych, a także interakcją czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych. Jego praca znalazła odzwierciedlenie w ponad 500 publikacjach, a także w wiodących podręcznikach, słownikach klinicznych i podręcznikach terapii. Prof. Margraf był założycielem Naukowej Rady Doradczej ds. Psychoterapii Republiki Federalnej Niemiec, dyrektorem Szwajcarskiego Narodowego Centrum Badawczego sesam (szwajcarskie badanie etiologiczne przystosowania i zdrowia psychicznego), prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych i Poznawczych oraz prezesem Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego (DGP). Jest członkiem Academy of Sciences Leopoldina (Narodowej Akademii Nauk) i Academia Europaea oraz członkiem Association for Psychological Science. Jego praca była wielokrotnie nagradzana, w tym nagrodą Franza Emanuela Weinerta za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach nad lękiem oraz nagrodą Young Members' Supervisor Award Wydziału Psychologii Klinicznej i Psychoterapii DGP za wybitny nadzór nad rozprawą doktorską. Był pierwszym psychologiem, który otrzymał profesurę Humboldta, najbardziej prestiżową niemiecką nagrodę badawczą,
Valentyna Parobii
Superwizor oraz trener w Ukraińskim Insytucie CBT
Terapeuta CBT, superwizor i trener w UICBT (Ukraiński Instytut CBT), były prezes UACBT 2019-2023 (Ukraińskie Stowarzyszenie CBT), przedstawicielka krajowa w EABCT. Kreatywna, odważna i entuzjastyczna psychoterapeuta-praktyk z pierwszej fali ukraińskich superwizorów i trenerów CBT. Aktywnie uczestniczyła w życiu Zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia CBT od pierwszych lat jego powstania. Od początku wojny mieszka w Hadze w Holandii.
Alan E. Fruzzetti
Profesor psychologii oraz dyrektor programu badawczego z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej na Uniwersytecie Nevada w Reno
Alan E. Fruzzetti - profesor psychologii oraz dyrektor programu badawczego z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej na Uniwersytecie Nevada w Reno.  Zdobył tytuły magistra i doktora na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle. Profesor Fruzzetti, pełni funkcję dyrektora ds. badań i jest członkiem rady dyrektorów National Education Alliance for Borderline Personality Disorder (NEABPD), zasiada w radzie dyrektorów Międzynarodowego Towarzystwa Badań i Nauczania DBT oraz Naukowej Rady Doradczej Instytutu Linehan. Autor około 100 prac naukowych i klinicznych oraz 2 książek. Profesor Fruzzetti w swoich pracach oraz w praktyce klinicznej zwraca szczególną uwagę na skomplikowane relacje między dysfunkcją systemu regulacji emocji u osoby a środowiskiem rodziny i środowiskiem społecznym. Doceniając znaczenie tych interakcji, zaadaptował terapię DBT do pracy z parami i rodzinami.  Ponadto wspólnie z dr Perry Hoffmann stworzył program Family Connections (NEABPD), który jest skoncentrowany na oferowaniu bezpłatnego wsparcia dla bliskich osób doświadczających problemów z regulacją emocjonalną oraz cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza. Profesor Fruzzetti prowadzi szkolenia z zakresu DBT w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Jego wkład w dziedzinę psychologii oraz terapii behawioralnej stanowi nieocenioną wartość. Od 2019 roku profesor prowadzi szkolenia oraz wspiera Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej w opracowaniu programu szkoleń dla terapeutów DBT oraz we wdrażaniu w Polsce programu Family Connections Partnerem wykładu profesora Alana Fruzzetti  jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.
Eduardo Keegan
Profesor psychologii klinicznej i psychoterapii, Universidad de Buenos Aires, Argentyna.
Profesor psychologii klinicznej i psychoterapii oraz dyrektor specjalistycznego kursu psychologii klinicznej i terapii poznawczo-behawioralnej na Universidad de Buenos Aires w Argentynie. Jego zainteresowania badawcze obejmują perfekcjonizm i procesy regulacji emocji. Opublikował ponad 100 artykułów, kilka rozdziałów i książek, w tym polskie tłumaczenie książki Clinical Perfectionism. Konceptualizacja i leczenie. Trener i superwizor CBT w kilku krajach. Były prezes Argentyńskiego. Stowarzyszenie Terapii Poznawczej, 2004-2007, 2010-2013. Członek Zarządu Latynoamerykańskiej Federacji Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (ALAPCCO). Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Przemysław Bąbel
Profesor psychologii, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prof. dr hab. Przemysław Bąbel jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, członkiem zarządu Society for Interdisciplinary Placebo Studies i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami wpływu placebo na ból, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi modyfikującymi percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii, w tym terapii bólu przewlekłego i osób ze spektrum autyzmu. Jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji naukowych, w tym 8 książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki prof. Bąbel otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne. W 2023 r. prof. Bąbel znalazł się w rankingu Stanford-Elsevier 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.
Agnieszka Popiel
Profesor psychologii, dyrektor ds. naukowych Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS
Psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii. W badaniach naukowych, praktyce klinicznej i edukacyjnej zajmuje się przede wszystkim psychoterapią, której skuteczność została zbadana i jest wdrażana zgodnie z założeniami evidence-based practice, a także psychopatologią zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych zaburzeń osobowości. W ramach programów TRAKT, TRAKT II i TRAKT III prowadziła badania kliniczne nad traumą i zespołem stresu pourazowego (PTSD). Były to pierwsze w Polsce badania porównujące skuteczność psycho- i farmakoterapii PTSD. Opracowała protokół terapii poznawczej PTSD, którego główne założenia stanowią podstawę programu profilaktyki „Skuteczne działanie w stresie”, opublikowanego jako protokół interwencji w 2019 r. Inicjatorka powstania Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w 1998 r. i jego reprezentantka w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Członkini m.in. Working Group on Training Standards w EABCT. Autorka kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych, prac badawczych, teoretycznych oraz podręczników poświęconych psychoterapii poznawczo-behawioralnej i superwizji psychoterapii. Na Uniwersytecie SWPS wspólnie z dr Ewą Pragłowską kieruje studiami podyplomowymi – Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, a także studiami podyplomowymi w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Kieruje Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii. Jest dyrektorem ds. naukowych i klinicznych Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Bogdan Zawadzki
Profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Bogdan Zawadzki: profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował blisko 180 prac naukowych oraz wygłosił kilkadziesiąt prezentacji konferencyjnych dotyczących psychologii różnic indywidualnych, psychologii traumatycznego stresu, a także terapii i profilaktyki zaburzeń potraumatycznych. Za wkład w rozwój psychoterapii w Polsce został w 2018 r. członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W latach 2013-2018 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, od roku 2019 do chwili obecnej należy do Rady Doskonałości Naukowej oraz od 2020 roku do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Bartosz Grabski
Doktor hab. n. med., Kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM
Specjalista seksuologii i psychiatrii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym i różnorodnym płciowo doświadczającym niezgodności płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo- i biseksualnych. Zapoznawał się z opieką nad zdrowiem osób transpłciowych w Nottingham Centre for Transgender Health i Centre for Sexology and Gender przy Szpitalu Uniwersyteckim w Gandawie. Jest absolwentem szkoleń oraz współpracownikiem Pink Therapy w Londynie. Kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS), jedyny certyfikowany członek WPATH (World Professional Association for Transgender Health) w Polsce oraz jeden z kilku certyfikowanych członków Europejskiego Komitetu Medycyny Seksualnej (FECSM). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współredagował pierwszą w Polsce monografię poświęconą psychologii LGB, pt. 'Wprowadzenie do psychologii LGB' oraz kompendium dla praktyków, pt. 'Dysforia i niezgodność płciowa'. Jest współautorem pierwszych w Polsce Zaleceń dotyczących opieki nad zdrowiem osób transpłciowych, przyjętych przez PTS. Redagował podręcznik psychoedukacyjny dla pacjentów, ich bliskich i rodzin, pt. 'Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych'. Aktywnie zaangażowany w szkolenia, warsztaty i sympozja krajowe i zagraniczne.
Yona Teichman
Emerytowana profesor psychologii klinicznej w Szkole Nauk Psychologicznych na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu
Yona Teichman jest praktykującym psychologiem klinicznym i emerytowanym profesorem psychologii klinicznej w Szkole Nauk Psychologicznych na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej programu klinicznego dla dzieci. Jej badania i publikacje obejmują dziedziny psychologii klinicznej i społecznej. Integruje systemowe i poznawcze zasady terapii, stosując je w szczególności w leczeniu depresji. Jej podejście zostało opublikowane w licznych artykułach i rozdziałach książek, a ona sama została zaproszona do zaprezentowania swojej pracy i nauczania praktyków w Izraelu, Australii, USA i Polsce. W Polsce otrzymała status Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ostatnio angażuje się w nauczanie i pisanie o superwizji klinicznej. superwizji klinicznej. W 2013 roku założyła Graduate Program for Clinical Psychology na The Reichman University w Hetrzeliya w Izraelu. Hetrzeliya w Izraelu i pełniła funkcję jego kierownika do 2018 roku.