Szanowni Uczestnicy!

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w jubileuszowej konferencji PTTPB pod tytułem "Szyta na Miarę - O Możliwościach i Ograniczeniach TPB". Nasza konferencja to wyjątkowe wydarzenie skupiające ekspertki/ekspertów, praktyczki/ praktyków i badaczki/badaczy z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat niuansów tej fascynującej dziedziny.

WAŻNE DATY: 

8 styczeń 2023 – rozpoczęcie zbierania abstraktów

15 marzec 2024 - Zakończenie zbierania abstraktów

do 15 kwietnia 2024 - Ocena abstraktów

do 22 kwietnia 2024 - Przesłanie prezentacji/posterów (w formie ppt; pdf)


Dlaczego Warto Brać Udział?
 • Open Papers: Zaprezentuj swoje badania i odkrycia w formie prezentacji ustnej, dzieląc się swoją wiedzą z uczestnikami z całego świata.
 • Sympozja: Stwórz przestrzeń do dynamicznych dyskusji, wymieniając się pomysłami i doświadczeniem z innymi ekspertami w ramach zorganizowanego sympozjum.
 • Postery: Przedstaw swoje badania w formie plakatu, umożliwiając uczestnikom bliższe zapoznanie się z Twoimi osiągnięciami.
 • Warsztaty Śródkonferencyjne: Stwórz praktyczne warsztaty i wzbogać umiejętności innych uczestników konferencji o zastosowania praktyczne wybranych przez siebie teorii lub technik pracy poznawczo-behawioralnej.
 • Dodatkowo zostaną rozlosowane nagrody książkowe wśród aktywnych uczestników konferencji!
Jak wziąć aktywny udział?

Zarejestruj się już dziś na naszej stronie internetowej i skorzystaj z korzyści płynących z aktywnego udziału w tej inspirującej konferencji. Nie przegap okazji do nawiązania nowych kontaktów, zdobycia wiedzy od najlepszych w dziedzinie oraz wymiany doświadczeń z innymi specjalistkami/specjalistami.
Aktywne uczestnictwo może być zgłaszane za pomocą formularza, który pojawi się w tej zakładce już 8 stycznia 2024 roku. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci pliku .pdf lub. docx. Do 15 marca 2024 roku Komitet Naukowy podejmie decyzję o zakwalifikowaniu się zgłoszeń. 

Do zobaczenia na konferencji "Szyta na Miarę - O Możliwościach i Ograniczeniach TPB"!

Szczegółowe informacje na temat wystąpień: 

Sympozjum:
Jest to prezentacja trwająca 90 minut, w której udział biorą 3-4 osoby, skupiające się na wspólnym temacie lub zagadnieniu. Osoba prowadząca sympozjum powinna uwzględnić w abstrakcie następujące informacje: temat, ogólny zarys sesji oraz spis wybranych prelegentów wraz z opisem poszczególnych wystąpień. W ramach sympozjum należy uwzględnić 15 minut na pytania od publiczności oraz ewentualny dialog między prelegentami.
Open Papers:
Prezentacja wybranych zagadnień dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej trwająca 15 minut, po której przewidziane jest 5 minut na pytania od publiczności. Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 200 słów.
Warsztaty śródkonferencyjne:
Praktyczne warsztaty trwające 2 godziny (wraz z 15-minutową przerwą), skierowane do klinicystów/klinicystek; praktyczek/praktyków organizowane w trakcie konferencji. Warsztaty te mogą mieć charakter Skills Lab czyli formy trenowania wybranej umiejętności terapeutycznej bądź Master Class, formy skierowanej do zaawansowanych praktyków terapii poznawczo – behawioralnej.
Poster:
Poster powinien mieć format A1 (59,4 cm x 84,1 cm) – pionowo. Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 200 słów. Osoby prezentujące postery powinny stać przy swoim stanowisku przez cały czas trwania sesji posterowej, która będzie w piątek.

Ocena abstraktów jest kluczowym etapem w selekcji prezentacji na konferencję. Nadesłane abstrakty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
 • Czy abstrakt wiąże się z tematyką konferencji czyli “Szyta na miarę. O możliwościach i ograniczeniach TPB”?
 • Czy abstrakt jasno przedstawia główne cele prezentacji/sympozjum/postera/warsztatu?
 • Czy temat prezentacji jest aktualny i istotny dla dziedziny?
 • Czy prezentacja wnosi nowe spojrzenie, innowacyjne podejście lub unikalne rozwiązanie względem istniejących problemów w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej?
 • Dla prezentacji badawczych - czy metodologia badawcza jest adekwatna i odpowiednia?
 • Dla prezentacji terapeutycznych - czy opisane podejście ma podstawy w literaturze naukowej i jest praktycznie stosowalne?
 • Jakie są implikacje wystąpienia/warsztatu/sympozjum/postera dla praktyki klinicznej lub dalszych badań?
 • Czy abstrakt jest napisany w sposób klarowny i zrozumiały dla szerokiej publiczności?
 • Czy struktura abstraktu jest logiczna i czytelna?
 • Czy abstrakt odnosi się do odpowiednich teorii, badań i literatury związanej z tematem prezentacji?
 • Czy autorzy wykazują się znajomością bieżącego stanu wiedzy w dziedzinie?
 • Czy abstrakt ma praktyczne zastosowanie w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej?
 • Jakie są potencjalne korzyści dla praktyków klinicznych?
 • Czy prezentacja może przyczynić się do rozwinięcia nowych/innowacyjnych idei w dziedzinie
 • terapii poznawczo-behawioralnej?
Zastosowanie tych kryteriów umożliwi Komitetowi Naukowemu konferencji wybór prezentacji, które najlepiej reprezentują innowacyjność, naukową jakość oraz praktyczne zastosowanie w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej.


Inkluzywność:
„Szyta na miarę. O możliwościach i ograniczeniach TPB” – priorytetem naszej inicjatywy jest
stworzenie otwartego i dostępnego środowiska dla wszystkich uczestników. Zależy nam na
uwzględnianiu różnorodnych potrzeb i ograniczeń, aby zapewnić jak największą inkluzywność. Dlatego też zachęcamy autorów wystąpień do uwzględniania poniższych zasad dotyczących inkluzywności w swoich przygotowaniach:
 
1. Dostępność Materiałów
Autorzy wystąpień powinni dostarczyć materiały w formatach, które są dostępne i czytelne dla uczestników z różnymi potrzebami, takimi jak np. krótkowzroczność. Prosimy o dostarczanie
prezentacji, dokumentów i innych materiałów w łatwo dostępnych formatach, takich jak PDF o
dobrej jakości, z odpowiednimi rozmiarami czcionek i opcją powiększania tekstu.

2. Dostępność Wizualna
W przypadku wykorzystywania slajdów lub innych elementów wizualnych w trakcie wystąpienia, autorzy powinni dbać o czytelność i kontrast tekstu oraz grafik, aby umożliwić uczestnikom o różnych zdolnościach wzrokowych skorzystanie z tych materiałów.

3. Dostępność Fizyczna
Jeśli warsztat obejmuje sesje praktyczne lub ćwiczenia, autorzy powinni zapewnić dostępność fizyczną dla uczestników z różnymi umiejętnościami ruchowymi. To może oznaczać dostosowanie przestrzeni, zapewnienie ułatwień do poruszania się lub inne środki ułatwiające uczestnictwo.

4. Interakcja i Komunikacja
Podczas wystąpienia zachęcamy do otwartego dialogu i komunikacji, uwzględniając różne style komunikacji i potrzeby uczestników. Prosimy o uwzględnianie pytań i uwag od uczestników oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na udzielenie odpowiedzi.

Działając zgodnie z tą zasadą inkluzywności, mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, w której każdy
uczestnik może aktywnie uczestniczyć i czerpać korzyści z naszej konferencji. Dziękujemy wszystkim autorom wystąpień za współpracę w tworzeniu takiego otoczenia.
 

Zarejestruj Abstrakt